Jeśli jesteś zwolennikiem wycieczek pieszych i jednocześnie interesuje Cię historia okolicy lub ciekawostki przyrodnicze, warto skorzystać z proponowanych przez nas szlaków dydaktycznych regionu Pogranicza Czesko-Morawskiego. Wystarczy wybrać jeden z nich i wyruszyć w drogę.

Staw Rosnička - Svitavy.
Hřebečskie szlaki górnicze - wieża widokowa Strážný vrch.
Moravská Třebová - widok z Hřebcza.

Szukaj

: :

Wyniki wyszukiwania

Szlaki dydaktyczne Szlaki dydaktyczne. (liczba: 39)

 • Borovská ścieżka dydaktyczna
  Ścieżka biegnie po obwodzie katastru gminy. Po drodze znajduje się 11 przystanków. Wśród nich kościółek ewangelicki, Kościół św. Małgorzaty z kostnicą, kościół św. Katarzyny, Kapliczka św. Jana Nepomucena na Bukowinie, Pomnik Ofiar II Wojny Światowej ”U výbuchů”, stary kamieniołom Štamberk, wzniesienie Skalka z owianą legendą studnią Mániny oraz źródło Czarnego Potoka. Ponadto przy ścieżce znajduje się kilka miejsc widokowych.
  Adres: Borová
 • Droga literacka Muřinoha
  Literacki szlak dydaktyczny, prowadzący śladami Muřinoha, jednego z bohaterów książki Muřinoh i Krchomilka. Znajduje się przy nim 7 tablic informacyjnych. Każdy przystanek jest oznakowany obeliskiem z naturalnego kamienia.
  Adres: Jevíčko
 • Hřebečskie szlaki kopalniane.
  Hřebečskie szlaki kopalniane
  Trasa szlaku liczy około 70 km i znajduje się na niej 22 tablic informujących o historii zanikłego już w tutejszym regionie górnictwa i znaleziskach archeologicznych regionu Moravska Třebova, ślady działalności człowieka na grzbiecie Hřebečskim z licznymi osobliwościami i zabytkami kultury.
  Adres: Hřebeč
 • Knířov-Vanice - ścieżka dydaktyczna.
  Knířov-Vanice - ścieżka dydaktyczna
  Okrężna trasa dydaktyczna prowadząca z Vysokého Mýta przez Knířov i Vranice, powraca po 5 przystankach z powrotem do Vysokého Mýta. Podczas jej przemierzania mamy okazję zapoznać się z atrakcjami historycznymi i przyrodniczymi regionu. Mogą ją pokonać piesi, rowerzyści, narciarze biegowi oraz osoby na wózkach inwalidzkich.
  Telefon: 465424213, 723010862
  Adres: Vysoké Mýto
 • Las wodny - szlak dydaktyczny.
  Las wodny - szlak dydaktyczny
  Szlak pozwala na dotarcie do trudno dostępnych partii lasu z wodą tryskającą spod ziemi, która w dawnych czasach stanowiła źródło wody pitnej dla Svitav. Biegnie wzdłuż prawego brzegu Potoku Ostrego drewnianymi chodnikami nad podmokłymi i bagnistymi miejscami i po żwirowych drogach, z których można podziwiać nie tylko biotop mokradeł i podłmokłej ziemi, ale również zachowane obiekty studni.
  Adres: Svitavy
 • Mieski szlak okrężny Jevíčko - ścieżka dydaktyczna.
  Mieski szlak okrężny Jevíčko - ścieżka dydaktyczna
  Zrealizowano w 2008 roku przy okazji uroczystości 750 lecia otrzymania przez Jevíčko statusu miasta królewskiego. Jest to 8 stanowisk na długości całkowitej 2,5 km.
  Telefon: 461542812
  Adres: Jevíčko
 • Ścieżka astronomiczna w Proseči.
  Ścieżka astronomiczna w Proseči
  Ścieżka astronomiczna liczy 6 km długości, dzięki niej turyści mają okazję poznać Uklad Słoneczny, jest przeznaczona zarówno dla turystów pieszych jak i rowerzystów.
  Telefon: 469321137
  Adres: Proseč
 • Ścieżka dydaktycznaa Wędrówki z białą damą.
  Ścieżka dydaktycznaa Wędrówki z białą damą
  Szlak ma do zaoferowania odwiedzającym niezwykle ciekawy spacer do ruin zamku Cimburk wraz z kilkoma przystankami, przy których można odpocząć i przeczytać opowieść o białej damie żyjącej niegdyś na zamku Cimburk. Cały szlak otaczają wspaniałe rzeźby nawiązujące do opowieści.
  Adres: Městečko Trnávka
 • Ścieżka dydaktyczna Bělásek.
  Ścieżka dydaktyczna Bělásek
  Szlak został wytyczony dzięki pełnemu pasji zaangażowaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej Jevíčko oraz Gimnazjum Jevíčko, i który na blisko 9 stanowiskach przybliża piękno i historię krainy wokół Jevíčko powiązane z informacjami o Słońcu oraz o planetach Układu Słonecznego.
  Adres: Jevíčko
 • Ścieżka dydaktyczna Boršovski Las.
  Ścieżka dydaktyczna Boršovski Las
  Szlak rodzinny biegnie przez przepiękne tereny leśne. Po drodze znajdują się przystanki z tablicami informacyjnymi w towarzystwie komiksów z wesołymi historyjkami, leśnymi zwierzętami i tajemniczymi istotami.
  Adres: Moravská Třebová - Boršov
 • Ścieżka dydaktyczna Dookoła świata wzdłuż rzeki Loučna.
  Ścieżka dydaktyczna Dookoła świata wzdłuż rzeki Loučna
  Szlak dydaktyczny biegnący wzdłuż rzeki Loučna na terenie gminy Benátky. Dzięki utwardzonej nawierzchni nadaje się do uprawiania jak turystyki pieszej tak rowerowej. Wzdłuż najciekawszych miejsc całego szlaku położonych nad rzeką rozmieszczono ławki. Można z nich obserwować ekosystem rzeczny, jazy, tworzone przez wieki koryto rzeczne oraz przepiękne miejsca z widokiem na scenerię przyrody.
  Adres: Benátky
 • Ścieżka dydaktyczna Do źródeł Svitavy.
  Ścieżka dydaktyczna Do źródeł Svitavy
  Ścieżka biegnie wokół Horního i Dolního rybníka (Górnego i Dolnego Stawu), w których w letnich miesiącach można ochłodzić się biorąc przyjemną kąpiel lub skorzystać z miejscowego bufetu „Plechárna“. Dalej trasa prowadzi do źródeł Svitavy, z kolei po drodze można poznać historię stawów i miejscową florę i faunę.
  Adres: Svitavy
 • Ścieżka dydaktyczna Drzewa, które rosną wokół nas
  Ścieżka przybliża gościom drzewa rosnące w kraju pardubickim. Przy każdej tablicy jako przykład rośnie opisane na niej drzewo. Ścieżka ta nawiązuje niejako na biegnącą nieopodal ścieżkę wychowania ekologicznego o nazwie Pasíčka.
  Telefon: 603535994, 776676666
  Adres: Proseč
 • Ścieżka dydaktyczna Którędy, tędy szedł Yetti.
  Ścieżka dydaktyczna Którędy, tędy szedł Yetti
  Szlak dydaktyczny stwarza mieszkańcom oraz gościom okazję do poznania historii i piękna okolic Budislavia. Na trasie szlaku stoją tablice informacyjne z fotografiami i tekstami omawiającymi konkretne miejsca.
  Adres: Budislav
 • Ścieżka dydaktyczna Nedošínský háj.
  Ścieżka dydaktyczna Nedošínský háj
  Łatwa okrężna ścieżka dydaktyczna biegnąca przez gaj Nedošín położony na skraju lasu nad stawem Velký Kosíř (czerwony szlak turystyczny) niedaleko miasta Litomyšl. NA 11 tablicach widnieją informacje mówiące o miejscowej botanice, zoologii i leśnictwie. Ścieżka dydaktyczna nie obejmuje zapór wodnych położonych w okolicy.
  Adres: Litomyšl
 • Ścieżka Dydaktyczna Pasíčka.
  Ścieżka Dydaktyczna Pasíčka
  Ścieżka ekologiczno-dydaktyczna, przy której stoi dziesięć tablic informacyjnych prezentuje środowisko naturalne a przede wszystkim forę i faunę rezerwatu przyrodniczego Maštale.
  Adres: Proseč
 • Ścieżka dydaktyczna Pogranicze czeskomorawskie - Region Svitavy.
  Ścieżka dydaktyczna Pogranicze czeskomorawskie - Region Svitavy
  12 kilometrowa trasa piesza, którą można pokonać również na rowerze, bierze początek na dworcu autobusowym w Svitavách. Biegnie drogami leśnymi, polnymi i asfaltowymi po okolicach Svitav. Na 9 tablicach widnieją informacje dotyczące historii tego regionu pogranicza Czech i Moraw wraz z „dowodami” – starymi granicznymi kamieniami.
  Adres: Svitavy
 • Ścieżka dydaktyczna przez dolinę rzeki Svitavy.
  Ścieżka dydaktyczna przez dolinę rzeki Svitavy
  Cały szlak liczy w sumie 8 km. Przy nim, wraz z miejscami odpoczynku, stoi w sumie 17 tablic informacyjnych, dzięki którym można zapoznać się z tematyką przyrodniczą, krajobrazem, historią osiedlenia się na tych terenach. Trasa jest oznakowana jako regionalna trasa okrężna i prowadzi przeważnie po nieutwardzonych leśnych i polnych drogach.
  Telefon: 461521280
  Adres: Březová nad Svitavou
 • Ścieżka dydaktyczna Różowa łąka
  Szlak przypominający historię zabytku kultury, gdzie podobno Bracia Czescy żegnali się z ojczyzną przed udaniem się na emigrację
  Telefon: 603182523
  Adres: Újezdec
 • Ścieżka dydaktyczna Szkoła leśna Květná.
  Ścieżka dydaktyczna Szkoła leśna Květná
  Mała trasa okrężna z 6 tablicami dydaktycznymi z rysunkami i zwięzłym opisem 12 gatunków drzew leśnych występujących w okolicy.
  Adres: Květná
 • Ścieżka dydaktyczna Velký Košíř.
  Ścieżka dydaktyczna Velký Košíř
  Ścieżka prowadzi wokół jednego z najstarszych stawów na terenie Czech Wschodnich, którego okolice znane są wielu ornitologom. Zaobserwowano tutaj 179 gatunków ptaków,z czego 72 gniazdujących w tym regionie na stałe. Na czterech przystankach można zapoznać się z miejscową fauną i florą. Wiele z gatunków ptaków, to okazy rzadko występujące w Republice Czeskiej.
  Adres: Litomyšl
 • Ścieżka dydaktyczna Vinice.
  Ścieżka dydaktyczna Vinice
  Ścieżka dydaktyczna Vysoké Mýto - Vinice - Vysoké Mýto prowadzi przez miejsce rekreacji "Kujebáků" i na pięciu przystankach turyści mają okazję zapoznać się z przyrodą, historią i znanymi osobistościami, które mieszkały tutaj i z przyjemnością jeździły w te miejsca.
  Telefon: 465466156
  Adres: Vysoké Mýto
 • Ścieżka dydaktyczna Vraclav.
  Ścieżka dydaktyczna Vraclav
  Szlak prowadzi z rynku w Vysokim Mýtě do kompleksu barokowego w Vraclaviu. Tablice na pięciu przystankach trasy o długości 6 km przypominają historię regionu i zapoznają nas z fauną i florą tutejszych lasów i łąk.
  Adres: Vysoké Mýto
 • Ścieżka dydaktyczna Wokół Štimberka.
  Ścieżka dydaktyczna Wokół Štimberka
  Przy szlaku stoi 10 tablic informujących o lokalnej historii, geologii i archeologii. Zawarto na nich również informację o florze i faunie regionu.
  Adres: Poříčí u Litomyšle
 • Ścieżka fitness.
  Ścieżka fitness
  Ścieżka przy której znajdują się elementy służące poprawieniu kondycji i mięśni całego ciała, nadające się dla osób w każdym wieku. Przy 10 stanowiskach umieszczono tabele z instrukcją wykonywania ćwiczeń
  Adres: Svitavy
 • Ścieżka zdrowia Krzyżowy Wierch
  Szlak jest fantastyczną okazją zarówno dla początkujących jak i doświadczonych sportowców do poprawienia kodycji w przepięknym kompleksie Krzyżowego Wierchu.
  Telefon: 461316509
  Adres: Moravská Třebová
 • Skały w kamienistym regionie - szlak dydaktyczny.
  Skały w kamienistym regionie - szlak dydaktyczny
  Na szlaku można poznać różne typy skał i minerałów występujących w tym regionie. Na każdej tablicy informacyjnej turysta może poznać właściwości skał i minerałów, ich występowanie, poznać kolejne ciekawostki, które przybliżą mu skały i minerały. Wszystko to uzupełniają zdjęcia.
  Adres: Proseč
 • Szlak dydaktyczny A Vysoké Mýto
  Miejska trasa spacerowa to okazja do przyjemnego spaceru i zdobycia całego mnóstwa informacji na temat miasta Vysoké Mýto. Biegnie ona wzdłuż pierścienia parków miejskich wokół dawnych murów obronnych. Na tablicach informacyjnych znajdują się liczne informacje na temat bogatej historii miasta, ważnych zabytków i słynnych osobistości.
  Adres: Nám. Přemysla Otakara II., Vysoké Mýto
 • Szlak dydaktyczny Bystré.
  Szlak dydaktyczny Bystré
  Szlak dydaktyczny Bystré został podzielony na dwie trasy okrężne - dużą i małą. Mała trasa łączy ważne zabytki miasta Bystré znajdujące się w samym sercu miejskiej strefy zabytków i liczy 2,1 km. Duża trasa łączy z kolei ważne elementy krajobrazu z historycznymi obiektami miasta i jest świetną okazją do podziwiania wspaniałych widoków miasta i okolicy. Trasa ta liczy 8,2 km długości. Obie trasy nadają się zarówno dla pieszych, jak i rowerzystów.
  Adres: Bystré
 • Szlak dydaktyczny dokoła Poličky.
  Szlak dydaktyczny dokoła Poličky
  Wędrówka przez teren ciekawy pod względem przyrodniczym z objaśnieniami i opisami znajdującymi się na piętnastu tablicach. Możliwość zapoznania się z historią teatru miejskiego lub z miejscem w Poličce niosącym nazwę Liboháje. Przystanek przy krzyżu na szczycie o nazwie Šibeniční vrch. Częsc trasy prowadzi wokół stawów i ich meandrujacych dopływów przepływających przez tereny leśne.
  Telefon: 461724326
  Adres: Polička
 • Szlak dydaktyczny Droga od renesansu do baroku.
  Szlak dydaktyczny Droga od renesansu do baroku
  Szlak dydaktyczny prowadzi od renesansowego centrum do szczytu górującego nad miastem. Turyści mają możliwość odkryć na nim nie tylko unikalne zabytki architektoniczne okresu baroku, ale i historię oraz starszą kulturę, jak też idee renesansu przeniesione do czasów współczesnych.
  Telefon: 461313502, 737874829
  Adres: Moravská Třebová
 • Szlak Dydaktyczny na Černé hoře.
  Szlak Dydaktyczny na Černé hoře
  Ścieżka przyrodniczo-naukowa z tablicami informacyjnymi odpowiednia dla pieszych, biegaczy i rowerzystów.
  Telefon: 461639263
  Adres: Litomyšl
 • Szlak dydaktyczny Odbudowa kapliczki w Nowym Lesie.
  Szlak dydaktyczny Odbudowa kapliczki w Nowym Lesie
  Przy trasie szlaku stoją panele i drogowskazy, które całą drogę naprowadzają za pomocą ilustracji. Przy ilustracjach widnieje legenda na panelu głównym w osadzie Wysoki Las, która znajduje się na wspólnym stojaku ze szlakiem dydaktycznym wsi Sebranice (Sebranice w historii i czasach współczesnych). Na szlaku znajdują się w sumie 3 kaplice - Demela, Killera i Szlesingera.
  Telefon: 737013649, 605337101
  Adres: Sebranice, Vysoký Les
 • Szlak dydaktyczny przez sady i parki Vysokiego Mýta.
  Szlak dydaktyczny przez sady i parki Vysokiego Mýta
  Szlak prowadzi przez Sady Havlíčka i Masaryka, ogród botaniczny z arboretum, sady Jungmanna i kończy się w Parku pod Koroną. Turyści mogą znaleźć w tym miejscu nie tylko miejsce do odpoczynku, ale również odkryć bogactwo środowiska naturalnego miasta królewskiego Vysoké Mýto.
  Adres: Vysoké Mýto
 • Szlak dydaktyczny Sebranice dawniej i dziś.
  Szlak dydaktyczny Sebranice dawniej i dziś
  Szlak dydaktyczny liczy 8,5 km i prowadzi przez okoliczne wsie. Na jego całej długości rozmieszczono 12 tablic informacyjnych. Stwarzają one świetną okazję do zapoznania się z historią regionu, architekturą ludową i obejrzenia najkrótszej kolejki w Rep. Cz., której trasa liczy zaledwie 4 metry długości.
  Adres: Sebranice
 • Szlak dydaktyczny Vysoké Mýto.
  Szlak dydaktyczny Vysoké Mýto
  Trasa ma do zaoferowania przyjemny spacer wraz z mnóstwem informacji na temat wybranych miejsc, przede wszystkim roślin i zwierząt, które można spotkać w pobliżu poszczególnych przystanków.
  Adres: Vysoké Mýto
 • Szlak dydaktyczny Wokół murów miejskich.
  Szlak dydaktyczny Wokół murów miejskich
  Szlak dydaktyczny przybliża na 9 tablicach fakty z historii miasta. Informacje dotyczą murów miejskich, ratusza, kościoła, parku, architektury nowoczesnej i innych. Jednym z tematów jest tutaj również postać czeskiego kompozytora Bohuslava Martinů. Wszystkie tablice posiadają wyrazistą szatę graficzną.
  Adres: Polička
 • Szlak zdrojowy
  Wędrówka szlakiem przybliży piękno tutejszego regionu, jego bogactwa, którym jest las. Biegnie przez gminny las, sięga do Lasu Górnego w kierunku Pasek, skręca do Posekanca i ponownie wraca do Proseča. Szlak można przejść wybierając jedną z dwóch tras okrężnych, pierwsza z nich ma długość 7 km i znajdują się na niej 4 wodne zdroje, następna liczy z kolei 11 km długości i znajduje się przy niej 6 ujęć wody.
  Adres: Proseč
 • Wędrówki po lasach miejskich Polička
  W ramach projektu o nazwie "Poprawienie rekreacyjnej funckji lasów i ukierunkowanie ruchu turystycznego w lasach miasta Polička", umieszczono 10 stanowisk, które podzielono na dwie duże turystyczne trasy okrężne. Celem projektu było zwrócenie uwagi zwiedzających na miejsca o dużych walorach przyrodniczych i kulturalnych, zapoznanie ich z problematyką samego zarządzania lasami jak i wprowadzenie do problematyki ochrony bogactwa naturalnego.
  Adres: Borová

Mapa

Współrzędne: 
 
 
(Poletíme?)
27.10.2021 20:00
Music club Kotelna (Litomyšl)
(Svojanovské stíny)
29.10.2021 15:45
30.10.2021 15:45
Zamek Svojanov (Svojanov)
(4Tet - Verze V.)
3.11.2021 19:00
Dom Tyla Polička (Polička)
(XIX. Mezinárodní festival outdoorových filmů)
7.11.2021 16:00 - 20:00
8.11.2021 16:00 - 20:00
9.11.2021 16:00 - 20:00
Music club Kotelna (Litomyšl)
(Cirk La Putyka - Isole)
13.11.2021 19:00
Dom Smetany (Litomyšl)
(Janek Ledecký a Band)
19.11.2021 19:00
Dom Smetany (Litomyšl)
(Olympic - první koncert)
24.11.2021 19:00
Dom Smetany (Litomyšl)
(Zámecké sklepení v moci pekelné)
4.12.2021
5.12.2021
Podziemia zamkowe Litomyšl (Litomyšl)
(Věra Martinová & Meritum)
17.12.2021 19:00
Dom Smetany (Litomyšl)
(Andělská adventní neděle)
28.11.2021 13:00
5.12.2021 13:00
12.12.2021 13:00
(Bílé Vánoce Lucie Bílé II)
23.12.2021 17:00
Kościół Pijarów pw. Znalezienia świętego Krzyża z kolegium (Litomyšl)
(David Koller Tour 2021)
4.1.2022 20:00
Music club Kotelna (Litomyšl)
Rejestracja newslettera
 
Oświadczenie o dostępie | Klauzula prawna | Ankiety | Mapa stron | Projekty
 
© 2008 - 2021 Českomoravské pomezí
WebEdit: World Media Partners, s.r.o., Grafika: Tomáš Pakosta / tpd, Szablony: Neofema s.r.o.
Połączono z systemem informacji CZeCOT
Nasza prezentacja znajduje się na Kudyznudy.cz Kudyznudy.cz Republika Czeska
Wyświetl klasycznie | Wyświetl dla telefonu komórkowego